Partnerbegeleiding

Als coach zie ik mezelf als derde persoon die met een onpartijdig oor naar beiden luistert. Dit schept een veiligheid.

Ik zie beide partners in hun waarde en in hun moeilijkheid. Ik probeer helderheid te scheppen en een klankbord te zijn waardoor de moeilijkheiden beter kunnen gesitueerd en ontgonnen worden.

Ik als coach kan als derde onpartijdige persoon helpen opdat elk zich zou kunnen of leren uitspreken op een dieper niveau dan men gewoon is. Als derde persoon zie ik ook beter het potentieel en het groeipotentieel in de partners en in de relatie. Dit zien en teruggeven kan helpen om de viscieuze cirkel waarin men zit te doorbreken.

Mogelijke thema's:

  • het onvermogen tot goede communicatie. Leren luisteren naar de echte boodschap in/achter de woorden, leren zien wat interpretatie is
  • helpen zien met welke gedragspatronen je elkaar gevangen zet
  • partners op weg zetten in het leren omgaan met verschillen
  • het positieve in de relatie van uit de schaduw halen.....
  • enz...

Tarief:

Een gesprek  van 1u30 kost 65 euro.