Zelfrealisatie

Je bent op de wereld gekomen om te worden wie je in wezen bent. Je bent steeds in evolutie. Je eigenheid ontwikkelen als man, vrouw, partner, moeder, vader, oma, opa, zus, broer, vriend(in), collega, bedrijfsleider.....het is een levensprogramma en maakt deel uit van je geluk. 
Soms heb je een duwtje nodig, of inzicht, of voeding voor je ziel.

Het 12wekenprogramma naar van het boek "The Artist's Way van Julian Cameron is een schitterende manier om dromen om te zetten in daden en het beste van jezelf te ontwikkelen. Dit programma wordt in het voorjaar telkens opnieuw gepland in Ter Verademing. Het resultaat is wonderbaarlijk!

Met jezelf op weg gaan, scherp leren waarnemen wat je kracht is en wat je zwaktes zijn, openen een perspectief, verbinden je met wie je echt bent. Om je zelfkennis te verfijnen kan vorming heel ondersteunend en welkom zijn.

Individuele coaching die ik je bied kan je bij dit thema helpen, daarnaast is er mijn cursuaanbod

Bekijk hier het cursusaanbod