Partnerrelatie

De kwaliteit van je partnerrelatie bevorderen is een levenswerk. Iedere relatie kent zowel doorgroeifases als crisissen. Ze zijn niet noodzakelijk een bedreiging voor de relatie, ze kunnen  evenzeer een kans zijn om de relatie te verdiepen.

Een kwaliteitsvolle en duurzame relatie zien als groeiweg, vraagt vorming en inzet.

Veel onbewuste mechanismen zorgen voor contactstoornissen en hindernissen in het samenleven. Zicht krijgen op deze stoorzenders, ze begrijpen en leren hanteren helpt om je relatie gezond te maken. Verwachtingen durven loslaten en bevragen, eerlijk en kwetsbaar zijn in plaats van vechten of chanteren, leren omgaan met en accepteren van verschillen en goed leren communiceren met elkaar, het is een must.

In relatie leven is een oefenschool, een proces van vallen en opstaan waarin een formidabel groeipotentieel zit . Vorming kan je helpen te beseffen wat je waard bent. Voldoende zelfwaardering vormt de basis voor een gelukkige relatie. Inzicht en ondersteuning kunnen wonderen doen.

Partnerbegeleiding is soms noodzakelijk, mijn cursusaanbod kan evenzeer helpend en ondersteunend zijn.

Bekijk hier het cursusaanbod